Taxaties bedrijfsonroerend goed

Thoma Enning maakt onderdeel uit van het Thoma Post collectief waarbij de bedrijfsmakelaardij een eigen aparte en professionele discipline vormt. De full-time bedrijfsmakelaars werken regionaal en zijn dagelijks op een professionele wijze actief op de bedrijfsmatig onroerend goed markt. U kunt ons inschakelen voor het uitbrengen van een uitgebreid taxatierapport voor diverse doelen.

Doeleinden van de bedrijfstaxatie

– voor de aanvraag van een hypothecair krediet.
– voor het nemen van beslissingen tot aan-/verkoop of aan/-verhuur.
– waarderingen tezamen met de Belastingdienst (minnelijke waardering).
– voor het nemen van beslissingen t.b.v. herontwikkeling en projectontwikkeling.
– t.b.v. de jaarrekening.
– t.b.v. arbitrage (zoals WOZ- en huurgeschillen).
– als contra-expertise.
– in gevallen van onteigening, fusiebesprekingen, erfpacht e.d.

Te hanteren richtlijnen

Onze rapportages voldoen aan hoge kwaliteitseisen en worden getoetst aan diverse richtlijnen. Afhankelijk van het doel van de waardebepaling taxeren wij volgens één van onderstaande richtlijnen:

– ROZ/IPD vastgoedindex
– European Valuation Standards (EVS)
– International Valuation Standards (IVS).
– TMI/TMS

Vrijblijvend adviesgesprek met dé makelaar van Winterswijk

De makelaars van Thoma Enning bieden je graag een gratis én vrijblijvende adviesgesprek. We komen graag een keer vrijblijvend langs om de mogelijkheden te bespreken.